er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Tuesday, June 9, 2009

UNDANG-UNDANG BIJI BENIH LANGKAH PERTAMA DALAM MEMAJUKAN PERTANIAN

Malaysia masih lagi dianggap sebagai negara pertanian. Sebilangan besar rakyat Malaysia masih lagi bergantung hidup kepada pertanian. Bagaimanapun, sektor ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara jiran.

Semasa era Dasar Ekonomi Baru (DEB)Kementerian Pertanian telah distruktur semula dengan berpuluh-puluh Jabatan ditubuhkan untuk memajukan pertanian, seperti MARDI, RISDA, Univerisiti Pertanian, FELDA, FELCRA, FAMA, Majuternak, Majuikan, Jabatan Kemajuan Pertanian Negeri dan lain-lain. Bagaimanapun akhirnya, Jabatan-jabatan ini terpaksa ditutup. Tinggallah Jabatan seperti MARDI, RISDA, FELCRA dll yang tidak begitu diketahui tentang fungsi dan peranannya. Jelas sekali peranan Jabatan-Jabatan ini bertindis-tindis antara satu dengan yang lain. Contohnya Jabatan Pertanian dan MARDI.

Sebenarnya kita bukanlah pakar dalam pertanian untuk makanan. Kita sebenarnya pakar dalam perladangan komoditi bukan makanan seperti Getah dan Kelapa sawit. Satu ketika dahulu, ada saranan supaya kita mempelbagai dan memperbanyakan komoditi makanan. Saranan ini hilang begitu sahaja

Baru-baru ini nampaknya ada visi pembangunan dalam penyelidikan pertanian, terutamanya dalam sektor perladangan. Dua penyelidik korprat, ia itu Asiatic Centre for Genome Technology Sdn Bhd dan Sime Darby Genomics Sdn Bhd terberjaya menghuraikan genome Kelapa sawit. Kejayaan teknologi ini, pengeluaran buah kelapa sawit dapat ditingkatkan berlipat ganda sehingga 35 tons sehektar, ekstraksi minyak pula sebanyak 25% dan minyak mentah pula sekurang-kurang 8 ton sehektar

Dalam tahun 2020, peladang Kelapa sawit akan dapat menikmati hasil penyelidikan ini daripada benih kelapa sawit yang dihasilkan daripada penghuraian DNA Genome kelapa sawit.
Dapatkah pekebun-pekebun kecil Kelapa sawit menikmati hasil benih terpilih ini? Saya teringat lagi dalam tahun 1970an benih-benih yang ditanam di rancangan Felda dan pekebun-pekebun kecil terdiri daripada benih liar, bukan benih terpilih seperti DxP atau Tenera. Jelas sekali itulah sebab-sebabnya pengeluaran buah ladang FELDA dan pekebun kecil amat rendah pada masa itu.

Begitulah juga tentang tanaman lain, seperti tanaman Getah. Benih yang tanam bagi pekebun-pekebun kecil bukanlah daripada klon terpilih dan siri RRI. Benih-benih terpilih daripada RRI terus di “export”.

Begitu juga bila sampainya musim buah-buahan. Buah Durian dijual ditepi jalan. Jelas ditulis Durian D 24. Banyaklah yang tertipu. D 24 tidak ada yang tulen lagi sejak benihnya ditemui di Perak dalam 1937. Ramailah yang tertipu

Apa sebenarnya berlaku ialah kita tidak mempunyai undang-undang biji benih. Berbanding dengan negara yang maju, industri biji benih merupakan langkah pertama dalam mamajukan pertanian. Mengapakah kita masih mengimport biji benih sayuran dan bunga-bungaan dari luar. Tanaman Landskap juga diimport dari luar negara?

Kita mengucapkan syabat kepada Asiatic Centre for Genome Technology Sdn Bhd dan Sime Darby Genomics Sdn Bhd yang telah berjaya menghuraikan DNA genome Kelapa sawit seterusnya menghasilkan benih kelapa sawit yang berteknologi tinggi. Apakah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pertanian, Mardi, Porim, Felda. Ketiadaan undang-undang biji benih macam-macam boleh berlaku terhadap benih kelapa yang berteknologi tinggi ini

No comments:

Post a Comment