er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Friday, August 10, 2012

LADANG POKOK, TREE FARMING ATAU BAUMSCHULE

 

Negara maju seperti Jerman terdapat Ladang pokok, tree farming atau Baumschule. Tujuan tree farming ini adalah untuk tanaman pokok bagi pengindahan bandar. Pokok-pokok dipilih dan disesuaikan untuk pengindahan taman atau bandar ditanam di tanah dan digali apabila diperlukan untuk ditanam semula ke taman-taman.

     Di Malaysia terdapat juga ladang pokok tetapi cara penanaman dan pengurusannya amat unik. Ladang pokok di Malaysia spesies pokok ditanam dalam karung plastik besar dan disusun mengikut spesies dan sedia untuk dijual ( Lihat gambar )

 

DSC_0026

 

DSC_0027 (2)

       Ladang-ladang pokok ini atau sering disebut Nursery terdapat ratusan ekar di sekitar Muar, Johor. Ladang ini di usahakan oleh pekebun pekebun China.

         Organisasi pengurusan dan pemasaran pokok bergabung rapat dengan negara jiran bagi mendapatkan benih-benih pokok, selain khidmat nasihat tentang pokok.  Pemasaran juga ada hubung kait dengan sistem “cartel”

       Seseorang yang hendak membuat reka bentuk senitaman, biasanya  akan mendapat nasihat daripda pengusaha  ladang pokok atau nursery di Muar. Pengusaha Nursery ini akan menganjurkan spesies-spesies yang diperlukan dan kadang-kadang memberi anggaran harga pokok. Akhirnya pokok-pokok terjual dengan harga yang menakjupkan

       Usaha ladang pokok yang dijalankan oleh Pekebun-pekebun China di Muar banyak membantu dalam pembangunan seni taman di Malaysia. Boleh dikatakan hampir 99% pokok yang ditanam di Semenjung Malaysia atas usaha pekebun-pekebun China ini.

      Pengiktirafan dan penghargaan patut diberi kepada pengusaha ladang-ladang pokok atau nursery ini   kerana usaha menghijaukan alam sekitar Malaysia. 

 

DSC_0029