er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Monday, March 23, 2015

BUKU BUNGA-BUNGAAN MALAYSIA DAN DALAM DUSUN MELAYU DIROMPAK

Dalam bulan Oktober, 2008 saya telah menghantar dua manuskrip, iaitu Bunga-Bungaan Malaysia Edisi ke 3 dan Dalam Dusun Melayu ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah menunggu hampir 6 tahun dan  pada bulan November 2013 barulah buku saya dapat di terbitkan.  Itupun  setelah menulis dan meminta jasa baik Timbalan Perdana Menteri untuk menerbit buku saya itu..

        1 Buku  Bunga-Bungaan Malaysia edisi 3     3000 naskhah @ RM 140.00
        2  Dalam Dusun Melayu                                 3000       "      @  RM 50.00
       
         Royalti penulis sebanyak 12%

Baru-baru ini saya bertanya tentang royalti saya. Malangnya saya diberi tahu tidak ada laporan tentang jualan buku saya. Alang terkejutnya saya seorang kenalan DBP memberi tahu saya bahawa banyak buku-buku dibawa lari oleh syarikat konsesi DBP setelah kontraknya ditamatkan pada 31 Ogos 2014. Berapa banyakkah buku-buku yang dibawa lari oleh syarikat berkenaan tidak diketahwi

Penulis dan pengarang buku-buku yang diterbitkan oleh DBP kini agak dalam dilemma kerana pembayaran royalti belum dapat ditentukan lagi. Dasar pembaran royalti DBP  adalah mengikut jualan buku. Malangnya kini buku-buku sudah tidak ada lagi.

DBP juga  agak dalam dilemma kerana perlu menerbit semula buku-buku yang dibawa lari. Tapi ini melibatkan perbelanjaan berjuta-juta ringgit.

Sekarang ini kita mula faham,  mengapakan tidak ramai penulis buku dan mengapakah industri buku negara tidak setanding dengan negara lain. Penulis penulis sentiasa mengharapkan belas kesian daripada Penerbit ( Writers are at the mercy of the Publishers) Penerbit sentiasa sahaja bersekongkol dengan pencetak untuk mencetak lebih neskhah dan dijual dalam pasaran gelap..