er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Saturday, March 31, 2012

Pepohon Kebangsaan Malaysia( Malaysian National Tree

 

Kita telahpun mempunyai Bunga Kebangsaan, ia itu Bunga Raya ( Hibiscus rosa sinensis ). Bagaimanapun, kita belum lagi mempunyai pokok atau Pepohon Kebangsaan.

Kalau kita lihat sekitar taman-taman kita kini dipenuhi berbagai-bagai spesies pokok yang dibawa atau diimport dari luar negara. Tidak ramai yang tahu hal ini dan jauh lagi mengetahui bahawa pokok-pokok yang diimport ini ada yang sudah  merosakkan persekitaran ekoloji hutan.

Walaupun Malaysia  antara negara yang mempunyai bilangan spesies antara yang tertua dan terkaya di dunia, tetapi tidak ramai yang menghayatinya sebagai warisan negara.

Sampai masanya kita perlu memilih satu spesies pokok untuk dikenali sebagai Pepohon atau Pokok Kebangsaan atau National tree. Kalau Bunga raya berunsur rukun negara berdasar petalnya, Pepohon Kebangsaan melambang kesenian dan sains negara. Pepohon kebangsaan ini dapat menyedarkan tentang pentingnya memulihara tumbuhan kita.

Saya ingin mencadangkan Pepohon atau pokok kebangsan kit:

Peltophorum pterocarpun

Famili:   Leguminosae

Negara Asal: Malesia

Nama Tempatan: Jemerlang, Batai

                   Yellow Flame

 

Peltophorum

Pokok Jemerlang atau Yellow Flame memenohi syarat-syarat sebagai Pokok atau Pepohon Kebangsaan atau National Tree           

  • Pokok ini ialah pokok tempatan dan tersebar sekitar Nusantara
  • Pokok ini mudah hidupnya, kuat dan tidak mudah patah
  • Mempunyai bunga kuning yang menarik
  • Tidak mengotorkan kawasan
  • Memberi teduhan yang baik
  • Hidup sebarang jenis tanah

Saya mohon pembaca memberi pandangan dan cadangan untuk menjayakan konsep Pokok kebangsaan Malaysia ini

 

Ismail Saidn