er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Wednesday, December 9, 2009

Akta Baja Yang Ditunggu-tunggu Akan Diperkenalkan

Kita merasa amat berterima kasih kerana pihak kerajaan akan memperkenalkan Akta Baja atau Undang-Undang Baja tidak lama lagi. Sebagai sebuah negara pertanian, Undang-Undan Baja sepatutnya sudah lama diperkenalkan. Petani, peladang dan pekebun-pekebun kecil tidak lagi tertipu dan kerosakan tanaman juga dapat dikurang jika undang-undang baja ini segera dilaksanakan

Kini terdapat terlalu banyak gred atau formula baja dalam pasaran . Masing-masing menyatakan tentang kesesuaian terhadap tanaman. Ada juga gred baja yang ditiru daripada gred baja yang diimport seperti 12:12:17:2 atau 15:15:15 tetapi analisis nutriennya mengeciwakan dan boleh membawa keburukan dan kerosakan kepada tanaman.

Untuk mengimplentasikan undang-undang baja bukanlah mudah. Kita perlu mempunyai gred atau formula baja sebatian kompleks yang sesuai untuk tanaman kita. Sebagai contoh Jerman mengeluar beberapa gred baja sahaja seperti 15:15:15. 13:13:20, 12:12;17;2 dan gred ini sesuai untuk tanaman negaranya. Gred-gred baja ini perlu melalui uji kaji di ladang dan makmal, untuk mendapat lindungan undang-undang bajanya.

Semasa saya menuntut di Jerman dahulu, saya di dibawa mengikuti pemereksaan pengeluran baja di syarikat pengeluaran baja terbesar Jerman. Pegawai Pertanian dari Haus der Landwirtchaft Darmstadt sentiasa sahaja mengambil sample baja. Jika analisis nya tidak tepat, semua pengeluaran tidak akan di luluskan untuk pasaran. Saya bertanya, baja yang tidak luluskan itu di bawa ke mana? Secara bergurau Pegawai Pertanian itu, Herr Buss berkata " Kita hantar ke Malaysia, sebab Malaysia tak ada undang-undang baja....ha ha.

Sekarang baja yang import dari Jerman berharga RM 150 @ bag 50kg, terlalu mahal bagi petani dan peladang kita. Dahulu harganya RM30 -50 @bag 50kg sahaja. Bagaimanapun ada juga petani yang sanggup membelinya kerana baja sebatian ini mempunyai analisis nutrien yang tepat dan betul di bawah undang-undang bajanya. Gred-gred baja ini pula amat sesuai dengan tanaman Malaysia. Jerman,walaupun sebuah negara industri tetapi kepentingan petaninya amat dijaga.

Ismail Saidin