er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Saturday, September 21, 2013

BUKU TERBITAN TERBARU: DALAM DUSUN MELAYU DAN BUNGA-BUNGAAN MELAYSIA EDISI KE 3

Buku saya yang baru, Dalam Dusun Melayu ( In the Malay village Orchards ) dan Bunga-Bungaan Malaysia-Edisi ke 3 telahpun diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka setelah bersabar menunggu hampir 6 tahun. Walau apa pun saya amat berterima kasih kepada DBP dapat menerbitkan buku saya.

Buku Dalam Dusun Melayu merupakan koleksi buah-buahan yang terdiri daripada buah-buahan tempatan yang nadir dan spesies yang telah lama diperkenalkan ke Alam Melayu dan dikenali oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Buah-buahan ini ditanam mengikut teknik perkebunan Melayu dan pokok-pokok buah-buahan hidup bersimbiosis antara satu dengan yang lain. Sayang nya jenerasi muda sekarang ini tidak dapat lagi mengecam buah-buahan ini jauh lagi menghayatinya sebagai warisan negara. 

Buku ini dijual dengan harga yang sangat murah, hanya RM50.00 sahaja

Buku Bunga-Bungaan Malaysia Edisi ke 3. telah juga diterbitkan oleh DBP. Buku ini merupakan penerbitan semula, tetapi edisi ke 3 ini ditambah dengan berbagai-bagai spesies lagi serta dengan gambar warna tiap-tiap spesies. Buku ini amat menarik sebagai Coffee Table dan harganya RM140.00

Peminat alam bunga-bungaan buku ini amat baik untuk jadi dijadikan rujukan

Ismail Saidin

No comments:

Post a Comment