er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Wednesday, October 6, 2010

TAMAN BOTANI….OH TAMAN BOTANI

MALAYSIA sebagai sebuah negara di kawasan tropika lembap telah dianugerahkan dengan kepelbagaian tumbuhan antara yang tertua dan terkaya di dunia.

Bilangan spesies tumbuhan vaskular yang wujud telah dianggarkan berjumlah 12,000 atau 5 peratus daripada jumlah di dunia yang dianggarkan lebih kurang 250,000 spesies. Jumlah ini meletakkan Malaysia sebagai negara yang ke-12 terkaya dengan spesiesnya di dunia.

Walaupun Malaysia ini kaya dengan kepelbagaian tumbuhan, kita tidak mempunyai sebuah taman botani dan jauh lagi mempunyai herbarium Negara.

Saya rasa tidak ramai yang tahu apa sebenarnya fungsi Taman Botani dan Herbarium

Taman Botani ialah institusi penyelidikan tumbuh-tumbuhan, pemuliharaan, pembelajaran, selain penguatkuasa undang-undang terhadap tumbuh-tumbuhan. Kini fungsi Taman Botani ditambah pula sebagai  destinasi pelancong yang sangat menguntungkan.

Herbarium pula ialah Conserved specimen yang menjadi rujukan regional flora.

Taman Botani perlu mendapat pengiktirafan antara bangsa. Jika tidak mendapat pengiktirafan ini ia tidak boleh di panggil taman botani. Untuk dapat pengiktirafan ini Taman Botani perlu mempunyai lembaga pengarah dan kurator-kurator  yang terdiri daripada botanists dan biologists dari berbagai-bagai bidang.

Banyak taman-taman tidak diiktiraf sebagai taman botani. Taman Botani Putrajaya tidak diiktifaf sebagai taman botani. Taman Pertanian Tenom, Sabah, masih belum diiktiraf sebagai taman botani walaupun fungsinya sudah menyamai fungsi Taman Botani.  Ia masih lagi dipanggil Taman Pertanian. 

Kini pihak MARDI sedang giat membangun dan menaikkan taraf Taman Pertanian Shah Alam sebagai Taman Botani Negara.  Di Pulau Pinang juga sedang giat membangun dan menaikkan taraf Taman Botani Pulau Pinang yang dulu subsidiari Taman Botani Singapura.

Berapa banyak taman botani akan dibangunkan. Bolehkan taman-taman ini mendapat pengiktirafan sebagai Taman Botani?

Bagaimana pula Taman Botani Putrajaya yang kini masih terbengkalai dan tidak lagi dijaga dengan  baik.

Perancangan pembangunan Taman-taman di Putrajaya amat menarik. Perancangannya, Taman Botani menjadi pentadbir dan menguruskan 13 konsep taman-taman Putrajaya. Ini menjadikan Taman Botani Putrajaya unik dan boleh mendapat perhatian dunia.

Untuk membangunkan Taman Botani Putrajaya hanya memerlukan botanists yang berpengalaman dalam membangunkan taman ini.  Pembangunannya  tidak  memerlukan peruntukan yang banyak.  Pengiktirafannya boleh membawa bantuan keuangan dari luar negara.

Ismail Saidin

No comments:

Post a Comment