er Researcher Institute of Malay World and Civilization UKMf

My photo
Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
An Agri/Horticulturist and Botanist, German Foundation Scholar, Former researcher, Institute of Malay World and Civilization National University Malaysia

Saturday, November 7, 2009

Cendawan Busut Sukar Ditemui Lagi
Bagi masyarakat desa, Cendawan busut amat digemari. Bila sampai sahaja musim hujan, ramai lah mencari Cendawan ini. Bagaimanapun, Candawan ini sukar ditemui lagi. Pepatah Melayu yang menyebut" Seperti Cendawan tumbuh selepas hujan.... " tak boleh dipakai lagi.

Cendawan busut ( Termitomyces albuminosa ) yang tumbuh di permukaan tanah dikaikan dengan anai-anai yang tergulus dalan genus Odontotermes. Anai-anai membuat sarang di dalam tanah dan "menanam" cendawan ini untuk membantu penghuraian bahan-bahan selulosa yang menjadi makanannya. Miselium Cendawan ini meliputi sekitar sarang anai-anai ini, seolah-olah seperti taman. Ada ketika, biasanya selepas musim hujan, jasat buah terjadi daripada miselium ini dan tumbuh hingga kepermukaan tanah. Jasat buah inilah yang merupakan Cendawan. Cendawan ini terdapat juga beberapa spesies, seperti Cendawan busut, Cendawan tali, Cendawan peha ayam dll. Semuanya amat enak dimakan.

Penggunaan terlalu banyak pestisid menyebabkan Anai-anai semakin pupus. itulah sebabnya Cendawan-cendawan ini sukar ditemui lagi.


Pertumbuhan Cendawan ini masih lagi tidak difahami dan penanamanya masih tidak dapat dilakukan lagi. Kita juga tidak ada pakar dalam bidang kaji Cendawan.
No comments:

Post a Comment